Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem / Ambasada natury —> Kowalewski, Ostrowski

Data publikacji
10.07.2024

„Porastanie” to koncepcja współistnienia ludzi, roślin i miejskiej architektury w czasach nasilających się efektów kryzysu klimatycznego, wypracowana w trakcie warsztatów, w których wzięły udział osoby studenckie trzech szczecińskich uczelni – Akademii Sztuki w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego. O projekcie rozmawiamy z jego kuratorami i współtwórcami – socjologiem Maciejem Kowalewskim oraz architektem Markiem Ostrowskim, którzy wraz z licznym gronem współpracowników zapraszają nas do Ambasady Natury.
Jakie miejsce zajmuje flora w dyskursie politycznym? Jak połączyć ze sobą kwestie problematyczne: ochrony gatunków, suszy, eksterminacji roślin, kosztów urządzania się w świecie bez zieleni? Ambasada Natury deklaruje chęć współpracy ze światem ludzi, przynosząc bogactwo dzikich siedlisk podmiejskich w obszar Szczecina.


Premiera prototypu powstałego w ramach projektu: 12.07.2024, o godz. 17:00 w INKU Inkubatorze Sektorów Kreatywnych w Szczecinie.
Rozmawiała: Bogna Świątkowska, www.nn6t.pl

Inne zasoby

Zobacz Działanie Działanie

Białystok: Wspólnota międzygatunkowa. Sąsiedzkość natury