Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem / Planowanie wygodnego miasta —> Konrad

Data publikacji
25.06.2024

Jak myśli się o komforcie mieszkańców i mieszkanek przygotowując plany przyszłego rozwoju miasta? Jakie czynniki trzeba brać pod uwagę? Jaką rolę w planowaniu odgrywa wiedza o obszarach dyskomfortu? Czy jest na świecie dobra odpowiedź na problemy z mieszkalnictwem i głodem mieszkań w miastach? O to wszystko pytamy Monikę Konrad – architektkę, urbanistkę, badaczkę, edukatorkę, wykładowczynię. Jako Generalny Projektant Studium i zastępczyni dyrektora w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, przez kilka ostatnich lat była odpowiedzialna za prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, czyli wizję rozwoju miasta do roku 2050. Dokument ukończony w 2023 roku, stanie się częścią nowej strategii Warszawy, która wejdzie w życie w 2025 r. Już 4 lipca 2024 Rada m.st. Warszawy podejmie decyzję w sprawie rozpoczęcia prac nad nową strategią i planem ogólnym, które określą, w jakim kierunku miasto ma się rozwijać przez najbliższe 20 lat.
Z dokumentami studium można się zapoznać TU
Monika Konrad – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie i Uniwersytetu w Lund – Wydziału Zarządzania Miastem na kierunku Mieszkalnictwo i Rewitalizacja Centrów Miast. Praktykę zawodową zdobyła m.in w pracowniach OMA i Claus en Kaan Architecten oraz na stanowisku dyrektora ds. projektów w KB Strełka. Jest autorką standardów urbanistycznych, projektów strategicznych w skali ogólnomiejskich, prac badawczych w zakresie badania struktur miejskich, projektantką licznych projektów urbanistycznych i architektonicznych w Europie, Azji i Afryce. Wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Brneńskiej.
Rozmawiała: Bogna Świątkowska, www.nn6t.pl


Rozmowa ukazuje się jako część cyklu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”, projektu o charakterze artystyczno-badawczym, którego celem jest poszukiwanie nowych rodzajów komfortu.

Posłuchaj Rozmowy

Inne zasoby

Zobacz Działanie Działanie

Białystok: Wspólnota międzygatunkowa. Sąsiedzkość natury