Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem / Pułapki słabych fantazji —> Bendyk

Data publikacji
18.06.2024

Zwłaszcza w trudnych czasach trzeba umieć zadbać o komfort. Potrzebujemy zasobów energetycznych, żeby szukać skutecznych dróg wyjścia z kryzysu. Jak to robić pokazują obecnie mieszkańcy i mieszkanki Ukrainy, którzy mimo pełnoskalowej wojny wywołanej w ich kraju przez Rosję, nie rezygnują z budowania wspólnoty, działają w trybie war-life-balance.
Jak przeskoczyć bezradność powstającą w konfrontacji z największymi problemami naszych czasów? Czy nadzieję, że będzie lepiej, a nawet jeszcze lepiej, należy uznać za żałosną fantazję? Edwin Bendyk, dziennikarz tygodnika „Polityka”, twórca Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i prezes zarządu Fundacji Batorego, od lat analizuje zjawiska mające wpływ na nasze wyobrażenia o przyszłości. Rozmawiamy o tym jak istotne jest wypracowanie strategii umożliwiających odbudowę niezbędnych zasobów po kryzysie, o tym jaką rolę odgrywa tu kultura i sztuka, oraz o tym jak groźne jest dostarczanie prostych odpowiedzi na trudne pytania.

Słuchaj rozmowy z Edwinem Bendykiem


Rozmawiała: Bogna Świątkowska, www.nn6t.pl

Rozmowa ukazuje się jako część cyklu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”, projektu o charakterze artystyczno-badawczym, którego celem jest poszukiwanie nowych rodzajów komfortu.

Inne zasoby

Zobacz Działanie Działanie

Białystok: Wspólnota międzygatunkowa. Sąsiedzkość natury