Wizyta studyjna w Berlinie - Bucher Rieselfelder (pola irygacyjne)
Działanie

Wrocław: Soil Rebirth

Data publikacji
27.09.2023

Miasto kojarzyło się do tej pory z betonem, szklanymi wieżowcami, zgiełkiem i hałasem ulic. My przyjrzymy się temu, co jest zazwyczaj niewidoczne, a zarazem kluczowe dla zachowania miejskiej bioróżnorodności – glebie. Tajemnicza, pełna mikroorganizmów, minerałów i życia, odgrywa ona kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemu.

Projekt „Soil Rebirth” powstaje z myślą o odkryciu potencjału gleby miejskiej oraz pobudzeniu świadomości na temat jej znaczenia. Naszym celem jest stworzenie prototypu, który zainspiruje nie tylko lokalnych mieszkańców, artystów, projektantów, naukowców i aktywistów do działania na rzecz poprawy jakości gleby i ochrony środowiska. Współpraca artystów, projektantów oraz środowisk naukowych i aktywistycznych jest kluczowym elementem naszego projektu. Jesteśmy przekonani, że poprzez integrację różnych perspektyw i umiejętności, będziemy w stanie stworzyć innowacyjne rozwiązania.

Proces opiera się głównie o format rezydencji, który pozwala na bezpośredni kontakt z konkretnym miejskim środowiskiem. Będziemy również organizować spotkania, warsztaty i wizyty studyjne, które pozwolą na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami projektu. Chcemy, aby każdy zaangażowany miał możliwość zgłębiania tematu gleby miejskiej, jej funkcji ekologicznych i potencjału regeneracyjnego.

Rezultat projektu to prototyp, który będzie stanowił wizualną i praktyczną manifestację naszej pracy. Jego forma wyniknie z procesu mającego na celu pobudzenie wyobraźni, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zmianę nawyków.

Inne zasoby

Zobacz Wiedza Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem / Siła kooperacji —> Ziomek

Zobacz Wiedza Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem/ Dobrze to za mało —> Jagielak

Zobacz Wiedza Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem / Komfort w erze niepewności —> Zmyślony

Zobacz Wiedza Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem / Design i nowe strefy komfortu —> Kiedrowicz