Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

„Porastanie” Relacje z florą w epoce postkomfortocenu

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Postkomfort Party!

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Opolno-Zdrój 2071. Wystawa.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Komfort, który nie zabiera.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Innowacyjność – czy to mit XXI wieku?

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Przyszłość nie pracuje. Fantazje i bunt przepracowanych.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Produkcja wyobraźni: przedsiębiorczość.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Nowe usługi, nowe towary, nowy komfort.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Produkcja wyobraźni: innowacje społeczne.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Klony. Biodróż spacer z Michałem Książkiem.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Era nowego komfortu. Dobrostan – definicje.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Produkcja wyobraźni: kultura.