Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

„Porastanie” Relacje z florą w epoce postkomfortocenu

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Wpólnota miedzygatunkowa. Sąsiedzkość natury w Białymstoku.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Wpólnota miedzygatunkowa. Sąsiedzkość natury w Białymstoku. Wykłady.