Wydarzenie

Innowacyjność – czy to mit XXI wieku?

Dyskusja
Data
Godzina 18:00
Adres Instytut Goethego, Chmielna 13
Miasto Warszawa

Innowacyjność, podobnie jak kreatywność, służy dziś głównie nadprodukcji dóbr i doznań na rynku kompulsywnego poszukiwania komfortu. „Obydwa pojęcia służą także depolityzacji problemów politycznych, społecznych czy ekonomicznych. Dzięki odpowiedniemu użyciu słów problemy zostają przeniesione do bliżej nieokreślonej i nieco abstrakcyjnej przestrzeni twórczości. Pozbawia się je w ten sposób treści politycznej i minimalizuje jednocześnie ryzyka dla władzy. Przeniesienie problemów poza sferę polityki, na przykład na pole kultury, oznacza, że to kto inny, na przykład świat sztuki, musi znaleźć odpowiedź na potrzeby społeczne” pisze Paweł Wodziński w tekście „Inna kreatywność jest możliwa” (NN6T #149, 2023/10). Wytwarzanie innowacji jest dziś wspierane przez programy rządowe, dofinansowywane wielomilionowymi budżetami na badania i rozwój, ale czym one tak naprawdę są? Gdzie rzeczywiście powstają? Kto ich potrzebuje? Komu zmieniają świat? Jaką rolę odgrywają w nich najnowsze technologie, a jaką społeczna wyobraźnia? Czym są innowacje, którymi tworzy się przyszłość?

Fot. Sisi Cecylia

W dyskusji udział biorą:
Wiktoria Jędroszkowiak – aktywistka klimatyczna i współzałożycielka inicjatywy WSCHÓD. W 2018 r. była jedną z inicjatorek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Działa na rzecz rozwiązań, które są dobre dla ludzi i planety. Kampanie, którym przewodniczyła, były relacjonowane w regionalnych i międzynarodowych mediach, m.in. New York Times, Politico i Reuters. Pochodzi z Poznania, gdzie od najmłodszych lat działała w inicjatywach prouchodźczych i demokratycznych.

Jowita Michalska – prezeska Digital University, organizacji zajmującej się rozwojem strategicznych kompetencji cyfrowych współpracującej z MIT, Harvard Business School, Stanford University, NYU Stern oraz wieloma prelegentami i profesorami z całego świata. Digital University zajmuje się edukacją w obszarze nowych technologii, organizując programy edukacyjne dla liderów zmiany, warsztaty, szkolenia i konferencje promujące wymianę wiedzy o nowych technologiach na międzynarodową skalę. Fundacja Digital University zajmuje się m.in. edukacją dzieci i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej w obszarze nowych technologii organizując programy edukacyjne, warsztaty i szkolenia z kompetencji cyfrowych, programowania, design thinking czy bezpieczeństwa w Internecie w skali ogólnopolskiej. Jowita jest w Polsce Ambasadorem Singularity University – najważniejszego amerykańskiego think-tanku edukacyjnego z Doliny Krzemowej, który kształci i inspiruje liderów do stosowania technologii, które stawiają czoła wielkim wyzwaniom ludzkości.

Ulrich Petschow – studiował ekonomię i nauki polityczne na Uniwersytecie w Mannheim. Prowadził badania i wykładał w Fachhochschule für Wirtschaft (obecnie Berlin School of Economics and Law) w Berlinie, zanim przeniósł się do Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung w Berlinie, gdzie przez długi czas kierował obszarem badawczym ekonomia i polityka środowiskowa. Obecnie pracuje jako badacz w IÖW nad kwestiami związanymi ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem, takimi jak transformacje społeczno-ekologiczne, rola innowacji i nowe sojusze między organizacjami ekologicznymi, społecznymi i opiekuńczymi a związkami zawodowymi, a także nad społeczeństwami postwzrostowymi.

Moderacja:
Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”/ www.nn6t.pl Jej praktyka jest interdyscyplinarna i popularyzatorska. Tworzone przez nią projekty mają najczęściej charakter platform łączących wiedzę ekspertów i profesjonalistów z podejściem ciekawskich amatorów i entuzjastów. Autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Kuratorka i pomysłodawczyni projektu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”.