Wydarzenie

Produkcja wyobraźni: innowacje społeczne.

Warsztaty
Data
Godzina 14:00
Adres Gniazdo – Centrum Aktywizmu Klimatycznego – Krucza 17
Miasto Warszawa

Zasoby wyobraźni, jakimi dysponują organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej, mają potencjał rozwiązywania „twardych” problemów z różnych dziedzin. W ich przypadku wyobraźnia jest zasobem wspieranym przez praktykę bazującą na konkretnych kontaktach z różnymi grupami społecznymi i ich problemami.
Obszarem poszukiwania innowacji jest więc monitorowanie realiów życia codziennego, a metodą osiągania rezultatów zaangażowanie we wprowadzanie nowatorskich modeli działania. W swojej pracy często organizacje takie wykorzystują narzędzia z pola kultury, a opracowywane przez nie innowacje są skalowalne, a więc możliwe do wdrażania w ramach prowadzenia działalności przedsiębiorczej.
Sprawdzamy, jak warszawskie środowiska innowacji społecznych rozumieją swoją rolę w ekosystemie wytwarzania nowych scenariuszy przyszłości. Zapraszamy na warsztaty wydobywcze, których celem jest diagnoza stanu obecnego i zaprogramowanie sytuacji pożądanej.

Liczba miejsc: 12, decyduje kolejność zgłoszeń oraz przesłanie wypełnionej ankiety: WYPEŁNIJ MNIE!

Prosimy o podzielenie się przykładami innowacyjności z Waszych praktyk. Celem jest wymiana wiedzy i sieciowanie umożliwiające spotkania podmiotów aktywnie zaangażowanych w działania związane z innowacyjnością, a wywodzących się z różnych środowisk i charakteryzujących się odmiennymi technikami osiągania rezultatów. Nasz projekt jest propozycją działania wychodzącego ze sfery kultury, które jednocześnie jest zaproszeniem do tworzenia silnego, różnorodnego ekosystemu innowacji w Warszawie.


Prowadzenie warsztatów
Aleksandra Jach – certyfkowana facylitatorka, coachka, trenerka. Absolwentka historii sztuki (UJ). Ukończyła Szkołę Facylitacji Pathways (2020) oraz Szkołę Coachingu TROP (2021). Aleksandra jest trenerką NVC (porozumienia bez przemocy), action learning (WIAL Poland) oraz socjokracji (Sociocracy for All). Przez wiele lat budowała interdyscyplinarne projekty kulturowe z międzynarodowymi zespołami w Polsce i za granicą. Jako facylitatorka wspiera biznes, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, ruchy społeczne w budowaniu zespołów i projektowaniu organizacji.