Wydarzenie

Produkcja wyobraźni: przedsiębiorczość.

Warsztaty
Data
Godzina 16:00
Adres VENTURE CAFE WARSAW, Chmielna 71
Miasto Warszawa

Sprawdzamy, jak warszawskie środowisko biznesowe rozumie swoją rolę w ekosystemie wytwarzania nowych scenariuszy przyszłości. Zapraszamy na warsztaty wydobywcze, których celem jest diagnoza stanu obecnego i zaprogramowanie sytuacji pożądanej.

Prosimy o podzielenie się przykładami innowacyjności z Waszych praktyk. Celem jest wymiana wiedzy i sieciowanie umożliwiające spotkania podmiotów aktywnie zaangażowanych w działania związane z innowacyjnością, a wywodzących się z różnych środowisk i charakteryzujących się odmiennymi technikami osiągania rezultatów.
Nasz projekt jest propozycją działania wychodzącego ze sfery kultury, które jednocześnie jest zaproszeniem do tworzenia silnego, różnorodnego ekosystemu innowacji w Warszawie.

Liczba miejsc: 18, decyduje kolejność zgłoszeń oraz przesłanie wypełnionej ankiety: INNOWACYJNOŚĆ ANKIETA

Prowadzenie warsztatu:
dr hab. Mikołaj Lewicki – socjolog, adiunkt na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się socjologią gospodarczą oraz socjologią kultury; bada mechanizmy wartościowania na rynkach i konstruowania rynków, zjawisko rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na tak zwanym poszerzonym polu kultury, kredyty hipoteczne i życie z hipoteką, a także procesy urbanizacyjne w Warszawie. Autor książki o polskich dyskursach modernizacyjnych Przyszłość nie może się zacząć oraz o kredycie hipotecznym – Społeczne życie hipoteki, która otrzymała nagrodę PAN im. Ludwika Krzywickiego (I stopnia). Współautor monografii o związkach rozwoju społecznego z kulturą Kultura na peryferiach.