Wydarzenie

Życie po komfortocenie: Miasto neuroinkluzywne.

Dyskusja
Data
Godzina 16:30
Adres Forum Rozwoju Miast – Głogowska 14
Miasto Poznań

Neuroinkluzywność to akceptacja faktu, że społeczność tworzą osoby o różnych profilach neurologicznych. Wynikają z tego rozmaite potrzeby i ograniczenia, które powinny być brane pod uwagę w projektowaniu miast i przestrzeni wspólnych, terenów wypoczynkowych, ale także najbardziej ruchliwych centrów.
W świecie, w którym stresu jest aż nadto, możliwość regeneracji staje się jedną z najważniejszych potrzeb. Troska o zdrowie psychiczne jest niezbędna do budowania pozytywnych relacji społecznych. Uwzględnianie w procesach projektowych potrzeb osób o różnych profilach neurologicznych, w tym osób w spektrum autyzmu, z ADHD, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, depresją, jest w stanie stworzyć miasto, które definiuje komfort na nowo.
Podczas rozmowy w ramach Forum Rozwoju Miast, odbywającego się w tym roku pod hasłem „Miasto dobrostanu”, porozmawiamy o ustanawianiu nowej perspektywy, która nie wyklucza nikogo z pejzażu miejskiego. Zastanowimy się jak przepełnione bodźcami miasto może sprostać postulatom neuroinkluzywności.

Osoby biorące udział w dyskusji:
Hubert Trammer – architekt. Uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu i Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie. Współpracował dydaktycznie z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, wydziałami Architektury Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej i ETH w Zurychu. Sędzia konkursów architektonicznych. Ekspert nominujący do edycji 2015, 2019 i 2022 Nagrody Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe. Stały współpracownik miesięcznika „Architektura-murator”.

Karolina Wiktor – artystka wizualna, autorka, animatorka spotkań wokół Kultury i Neuronauki. Laureatka Nagrody Katarzyny Kobro. W latach 2001–2010 tworzyła razem z Aleksandrą Kubiak duet performerski Grupa Sędzia Główny. W swoich pracach łączy wiedzę o mózgu, kognitywistykę i neuronaukę. Organizuje spotkania na temat chorób neurologicznych, głównie Udaru i Afazji w codziennym życiu. Autorka blogów www.afazja.blogspot.com i www.poezjawizualna.blogspot.com

Moderacja:
Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”/ www.nn6t.pl Jej praktyka ma charakter interdyscyplinarny i popularyzatorski. Tworzone przez nią projekty mają najczęściej charakter platform łączących wiedzę ekspertów i profesjonalistów z podejściem ciekawskich amatorów i entuzjastów.