O nas

Fundacja Bęc Zmiana – zajmuje się popularyzacją i upowszechnieniem wiedzy o współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk występujących w architekturze, sztukach wizualnych, projektowaniu, kulturze miejskiej. Podstawowym celem fundacji jest wspieranie rozwoju kultury współczesnej, badań naukowych dotyczących współczesności oraz rozpoznanie potencjału przestrzeni publicznej/wspólnej. Od 2002 roku organizuje wystawy, dyskusje, konferencje, konkursy, wspiera badania naukowe dotyczące współczesności, prowadzi bogatą działalność wydawniczą, m.in. wydaje ogólnopolskie czasopismo „NN6T”.

Goethe-Institut w Warszawie – upowszechnia wiedzę o kulturowej i społecznej różnorodności Niemiec oraz Europy, wspiera potencjał międzynarodowej wymiany kulturalnej i networking twórców kultury. Kształci, informuje, łączy twórców kultury, promuje rozwój zrównoważonych struktur w branży kulturalnej i kreatywnej. Osobom zaangażowanym w budowanie społeczeństwa obywatelskiego stwarza bezpieczną przestrzeń do swobodnej wymiany poglądów.

Galeria Arsenał w Białymstoku powstała w 1965 roku jako jedno z Biur Wystaw Artystycznych. Obecnie jest galerią miejską finansowaną przez Miasto Białystok. Prezentuje i promuje sztukę najnowszą różnych mediów, dając świetny ogląd najważniejszych i najciekawszych zjawisk we współczesnej sztuce polskiej, nie stroniąc przy tym od wyzwań i eksperymentów. Galeria Arsenał jest miejscem, które wyraźnie zaznacza się na mapie kulturalnej zarówno Polski, jak i Europy.

ZK/U  (Centrum Sztuki i Urbanistyki), oferuje rezydencje oraz dąży do realizowania projektów, współwytwarzania wiedzy i propagowania wartości wytworzonych w ramach róznych form kooperacji.  ZK/U koncentruje się na procesach, które pochodzą z konkretnych kontekstów praktyki rezydentów i rezydentek i łączy globalne dyskursy z lokalnymi działaniami. Operuje na styku sztuki, badań i codziennego otoczenia, bada wielowarstwową dynamikę przestrzeni miejskich i tworzy eksperymentalne formaty i projekty, które służą jako model dla nowych scenariuszy.

BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej – BWA Wrocław to cztery przestrzenie połączone programem prezentującym sztukę i dizajn w ich nowych, czasem zaskakujących przejawach. Pokazy, wystawy, akcje i publikacje BWA Wrocław dotyczą styku współczesnej praktyki wizualnej oraz nowych idei społecznych i politycznych. Nasze galerie to BWA Wrocław Główny, Dizajn, Studio oraz SIC!. Wydawaliśmy także magazyn BIURO – o sztuce, kulturze i nowych przemyśleniach.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  – Sztuka i dizajn to dwa filary katowickiej ASP. Wydział Artystyczny gwarantuje wysoki poziom edukacji w dziedzinie Malarstwa i Grafiki. Wydział Projektowy wyznacza nowe standardy dzięki nowatorskim programom nauczania na kierunkach Projektowanie graficzne i Wzornictwo.
ASP tworzy społeczność kreatywną, otwartą i przyjazną. Za cel stawia sobie kształcenie
i monitorowanie przemian, ale przede wszystkim wzmacnianie postaw zaangażowania oraz odpowiedzialności społecznej. Łączy środowisko twórców i uczestników kultury, z empatią działa na rzecz lokalnych społeczności i zawiera miedzygatunkowe sojusze a także realizuje projekty w ramach krajowych i międzynarodowych partnerstw.

Stowarzyszenie Media Dizajn – Stowarzyszenie powstało w Szczecinie w 2009 roku. Stowarzyszenie realizuje działania na rzecz profesjonalizacji sektora usług i sektora kreatywnego. Wspiera rozwój i promocję designu oraz designu usług. Członkowie Stowarzyszenia współpracują z organizacjami o podobnych celach w kraju i za granicą. Media Dizajn skupia swoje działania także na rozwoju ekologii i zrównoważonego rozwoju, będąc jest częścią międzynarodowych projektów takich jak np. Arts on Prescription, Circotronic, Baltic Home. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi także INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych.