Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem / Komfort dobrego sąsiedztwa —> Kucharczyk

Data publikacji
25.06.2024

Projektowanie przestrzeni wspólnej, tak żeby wzmacniała dobrostan psychiczny jej użytkowników, łączy się z dbaniem o wysoką jakość relacji sąsiedzkich – taki jest wniosek z prac prowadzonych przez Akademię Sztuk Pięknych Katowice w ramach projektu „Laboratorium badań nad szczęściem”. Przedmiotem podjętych badań była jakość przestrzeni otaczającej akademię mieszczącą się przy ulicy Raciborskiej, gdzie przebywają mieszkańcy znajdujących się tam domów wielorodzinnych, ale i pracownicy kilku instytucji, w tym m.in. szpitala oraz jednostki policji. W efekcie projektu uczelnia stała się platformą budowania lokalnych relacji i tworzenia mikro społeczności opartych na współdzieleniu i wspólnych aktywnościach, które mogą przywrócić poczucie sensu, adekwatności, sprawczości, dać motywację do dbania o siebie i innych. Na czym polega opracowany w ramach projektu prototyp, opowiada nam Justyna Kucharczyk, prorektor ds. współpracy i badań ASP Katowice, kierująca Pracownią Projektowania Społecznego.
Rozmawiała: Bogna Świątkowska, www.nn6t.pl

Rozmowa ukazuje się jako część cyklu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”, projektu o charakterze artystyczno-badawczym, którego celem jest poszukiwanie nowych rodzajów komfortu.

Słuchaj Rozmowy

Inne zasoby

Zobacz Działanie Działanie

Białystok: Wspólnota międzygatunkowa. Sąsiedzkość natury