Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem / Praktykowanie dyskomfortu —> Soszyńska

Data publikacji
18.06.2024

Stworzone przez Zofię Soszyńską krzesło to w rzeczywistości obiekt na granicy rzeźby i mebla zaprojektowany w nurcie dizajnu krytycznego. Jego celem jest poruszenie emocji i wywołanie dyskusji. Z daleka wydaje się, że to najzwyklejszy, dobrze znany przedmiot. W kontakcie z człowiekiem krzesło swoją formą tworzy okazję do wystawienia się na niegroźne wrażenia dyskomfortu i oswojenie się z nim.
Obiekt zrealizowany jako część dyplomu magisterskiego o tytule „Paradoks komfortu” w Pracowni Projektowania Mebla na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, prezentowany był pod koniec ubiegłego roku na wystawie „Komfort, który niczego nie zabiera” w ramach cyklu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie” w bibliotece Instytutu Goethego w Warszawie.
Z projektantką rozmawiamy o dyskomforcie i znaczeniu braku komfortu dla dobrostanu człowieka.
Rozmawiała: Bogna Świątkowska, www.nn6t.pl
Rozmowa ukazuje się jako część cyklu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”, projektu o charakterze artystyczno-badawczym, którego celem jest poszukiwanie nowych rodzajów komfortu. 

Inne zasoby

Zobacz Działanie Działanie

Białystok: Wspólnota międzygatunkowa. Sąsiedzkość natury