Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem / Przedmioty wymyślane przez artystów —> Buchner

Data publikacji
18.06.2024

W sytuacji kryzysowej uruchomienie kreatywności jest jedną z umiejętności kluczowych. Zasoby wyobraźni jakimi dysponują środowiska kreatywne mają potencjał rozwiązywania „twardych” problemów z różnych dziedzin, a na pewno inspirowania do zmiany sposobu myślenia, wyjścia z kolein przyzwyczajeń. Wyobraźnia jest zasobem, bez którego miasta ani społeczności nie mogą się rozwijać. Sztuka współczesna jest obszarem poszukiwania innowacji.
Franciszek Buchner jest autorem cyklu zdjęć dokumentujących narzędzia używane przez polskich artystów i artystki w ich pracowniach. Nie znajdziecie wśród nich specjalistycznych produktów czy przyborów z katalogów drogich firm. Większość z nich to przedmioty codziennego użytku, wykonane lub przekształcone własnoręcznie, domowymi sposobami, lub poprzez umowną zmianę przeznaczenia. Są to jednocześnie narzędzia, bez których praca twórcza tych osób byłaby o wiele trudniejsza lub całkiem niewykonalna.
Franciszek Buchner, autor cyklu „Przedmioty własne artystów i artystek” oprowadza nas po wystawie, która prezentowana była pod koniec ubiegłego roku w ramach cyklu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie” w bibliotece Instytutu Goethego w Warszawie.

Inne zasoby

Zobacz Działanie Działanie

Białystok: Wspólnota międzygatunkowa. Sąsiedzkość natury