Wydarzenie

Porastanie + Ambasada Natury

Wystawa
Data
Godzina 17:00
Adres al. Wojska Polskiego 90, 70-482
Miasto Szczecin

Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące kilkunastomiesięczne prace w Laboratorium Badań nad Szczęściem. Efektem tych prac jest instalacja AMBASADA NATURY + PORASTANIE – koncepcja badań nad relacją ludzi, roślin i architektury.

Fot.: Katarzyna Kordas, Natalia Predel, Agata Wagner

12 lipca (piątek) 2024 Godzina: 17:00-21:00

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych

AMBASADA NATURY
Ambasady Natury wyobraża udostępnioną przez ludzi przestrzeń miejską, w której flora zajmuje centralne miejsce w dyskursie politycznym. Zwraca uwagę na kwestie problematyczne: ochrony gatunków, suszy, eksterminacji roślin, kosztów urządzania się w świecie bez zieleni. Ambasada Natury deklaruje chęć współpracy ze światem ludzi, przynosząc bogactwo dzikich siedlisk podmiejskich w obszar Szczecina. Gest ustanowienia stosunków politycznych z roślinami odsłania przed nami pytania: komu przypisać Imperialne tendencje i chęć zabezpieczanie politycznego pola w walce o przestrzeń i zasoby? Ludziom, posiadającym cywilizacyjną przewagę, czy roślinności, która istniała przed ludźmi i, jak wiele na to wskazuje, będzie istnieć również po okresie egzystencji gatunku ludzkiego?

PORASTANIE
Porastanie, to koncepcja współistnienia ludzi, roślin i miejskiej architektury w czasach nasilających się efektów kryzysu klimatycznego, wypracowana w trakcie warsztatów, w których wzięły udział osoby studenckie trzech szczecińskich uczelni (Akademii Sztuki w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego).
„Porastanie” jest dla nas punktem wyjścia do poszukiwania bardziej zrównoważonych relacji w świecie, w którym być może przyjdzie nam zrezygnować z dotychczasowych wygód. W społeczeństwie zorientowanym na ciągłą ekspansję, porastanie roślin staje się opowieścią o przeszkodach do usunięcia na drodze do komfortu. Komfortocen, opisywany przez Daniela A. Barbera jako epoka wygody i jej „klimatyzowana przestrzeń”, może (albo musi) wkrótce się skurczyć, chociażby ze względu na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi.

Autorzy: Maciej Kowalewski (US) + Marek Ostrowski (ZUT)

Projekt „Laboratorium Badań nad Szczęściem”: Goethe-Institut, Fundacji Bęc Zmiana, Zentrum für Kunst und Urbanistik Berlin, realizowany przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Koproducenci wiedzy: Akademia Sztuk Pięknych Katowice, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Galeria Arsenał w Białymstoku, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Media Dizajn (Szczeciński Inkubator Kultury).

Organizacja wydarzeń w Szczecinie: Monika Klein, Hanna Wysocka, Agata Wagner.

Uczestnicy warsztatów: Marzena Bałękowska, Mateusz Freidenberg, Weronika Juzyszyn, Angela Klein, Katarzyna Kordas, Michał Krawczyk, Julia Łucyk, Łucja Marcinkowska, Natalia Predel, Julia Smagowicz, Marta Sobolewska.