Zobacz Wiedza Wiedza

Bęc Radio: Laboratorium badań nad szczęściem/ Dobrze to za mało —> Jagielak

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

„Porastanie” Relacje z florą w epoce postkomfortocenu

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Porastanie: o złożonych relacjach Ludzie-architektura-rośliny

Zobacz Wiedza Wiedza

W Parkach I Ogrodach

Zobacz Wiedza Wiedza

Nie Mamy Wyjścia

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Melancholia gleby. Czy brakuje nam natury?

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Klony. Biodróż spacer z Michałem Książkiem.

Zobacz Wydarzenie Wydarzenie

Wpólnota miedzygatunkowa. Sąsiedzkość natury w Białymstoku. Wykłady.